Zasílání novinek o cvičení

Máte-li zájem o zasílání novinek o připravovaných seminářích zašlete na mail redlichredlich.cz krátkou zprávu, v níž uvedete své jméno a mail.

Fotografie ze seminářů

Politika týkající se souborů cookies

Co jsou to cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládaji v počítači nebo mobilním zařízení uživatele při prohlížení internetových stránek. Při opakované návštěvě se poté informace z příslušných souborů cookie opět odesílají zpět na server. Tuto technologii používá i většina moderních internetových stránek.

Na těchto internetových stránkách se používá jazykový cookie, který si pamatuje Vaši jazykovou volbu při budoucích návštěvách těchto stránek po dobu jednoho roku, pokud ukládání cookies přijmete. Dále se ukládá cookies Vaší volby ohledně politiky cookies. Webové stránky využívají i několika cookies relace sloužících ryze k technickému fungování stránek.

Cookies se v žádném případě nepoužívají ke sběru osobních dat.

Jak lze upravit využívání cookies?

Cookies můžete upravit nebo vymazat podle toho, jak potřebujete. Podrobnosti naleznete na stránkách AboutCookies.org.

Všechny cookies, které už na Vašem počítači jsou, můžete vymazat a většina prohlížečů také umožňuje blokovat jejich umísťování. Nezapomeňte však, že v takovém případě může být nutné při každé návštěvě daných internetových stránek manuálně upravovat některé parametry pro jejich zobrazování.

Ochrana osobních údajů odběratelů novinek o cvičení

V souladu s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) článek 12 poskytujeme odběratelům novinek o cvičení (dále jen subjekt osobních údajů) následující informace o zpracování jejich osobních údajů a s tím souvisejících právech:

1) Správce osobních údajů

    Vít Vojta (viz menu Kontakty O nás)

2) Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů správci uvedl v přihlášce odběru novinek, nebo na základě osobní či mailové žádosti.

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů na základě souhlasu subjektu:
- identifikační údaje: uživatelské jméno
- kontaktní údaje: e-mail

3) Odkud osobní údaje získáváme

- přímo od subjektů osobních údajů

4) Kategorie subjektů údajů

- odběratel novinek

5) Kategorie příjemců osobních údajů

- správce osobních údajů
- technický správce webu

6) Účel zpracování osobních údajů

- zasílání novinek o cvičení

7)  Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovány po dobu neurčitou, nejdéle po dobu fungování webu nebo klubu. Údaje subjektů, které se ze zasílání odhlásily nebo u nichž nebylo zasílání potvrzeno jsou fyzicky odstraněny 1x za rok.

8) Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí výhradně správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky. Při zpracování jsou dodrženy bezpečnostní zásady pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření pro minimalizaci rizika z důvodu neoprávněného přístupu a zpracování osobních údajů, jejich zničení a ztrátě nebo jiného způsobu zneužití.

Při zpracování nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování.

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země.

9) Informace o právech subjektů

Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo jiným zákonem, nebo jsou-li osobní údaje nepřesné ve vztahu k účelu jejich zpracování, může:

- Požádat správce o vysvětlení.
- Požadovat výpis (kopii) osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo jejich vymazání.
- Vznést proti zpracování námitku dle www.privacy-regulation.eu/cs/21.htm nebo žádat omezení zpracování dle www.privacy-regulation.eu/cs/18.htm.

U oprávněné žádosti subjektu údajů správce neprodleně odstraní závady a subjektu tuto skutečnost potvrdí.
Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy na Úřad na pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů se na dozorový úřad se svým podnětem ale může obrátit i přímo.

U zjevně neodůvodněných, nepřiměřených nebo často se opakujících žádostí má správce právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Představení nové knihy Víta Vojty - MISTR SUN, UMĚNÍ VÁLKY. Využití válecných strategií v byznysu

Zveme vás na přednášku Starověká koncepce mistra Suna: Jak připravit a uskutečnit náš projekt, dílo v konkurenčním prostředí.
Tisíciletá čínská moudrost, dnes přednášená i na Harvardu, v rozboru znalce čínské civilizace, sinologa a právníka Víta Vojty. Představení nové knihy Víta Vojty „MISTR SUN: UMĚNÍ VÁLKY. Využití válečných strategií V BYZNYSU“ z nakladatelství Bizbooks 2014.

Přednášky se konají:

  • 5. 3. 2015, 17 hodin - Zlín, Krajská knihovna Františka Bartoše, sál B, 2. podlaží budovy 15 (Vavrečkova 7040)
  • 23. 3. 2015, 18 hodin - Brno, Ústřední knihovna, Kobližná 4, velký sál, 5. podlaží

Pojednání Mistra Suna Umění války je nejstarší knihou o strategii boje v dějinách lidstva. Už dva a půl tisíce let představuje pramen inspirace jak pro generály a politiky, tak pro manažery a podnikatele.

Ve světě byznysu je přece vítězství (podobně jako ve válce) vždy až na prvním místě. Vydání, které držíte v rukou, je výjimečné tím, že starobylé pojednání přímo z čínského originálu přeložil sinolog Vít Vojta a každou kapitolu doplnil aktuálním komentářem zaměřeným na to, jak strategie Umění války využít v podnikání.
Kniha obsahuje i čínský originál. Velikost díla Mistra Suna spočívá v jasné a komplexní metodě, spojující politickou a ekonomickou strategii, pravidla budování týmu a obchodní soutěže. Má hluboký přesah a nečekanou aktuálnost. Proto se dnes Mistr Sun stává nástrojem harvardské výuky MBA a vzdělávání úředníků a lidí aktivních ve společenské organizaci. Jeho učení totiž opravdu funguje.
Vít Vojta je sinolog a právník. Vlastní společnost VIT Consulting, která poskytuje právní a ekonomické poradenství zaměřené na čínský a asijský trh. Má dlouholeté zkušenosti se zakládáním a vedením obchodních zastoupení a společností v Číně a Hongkongu. V minulosti organizoval obchodní a poznávací mise do ČLR a východní Asie, vedl průzkumy trhu a přípravy obchodních strategií. Jako znalec jazyka a prostředí doprovází státní návštěvy a tlumočí vrcholným státním představitelům České republiky.

Kdo jsme

Škola působí v rámci World Chen Xiaowang Taijiquan Association, jež sdružuje velké množství oddílů tchaj-ťi čchűan (taiji quan) stylu Čchen po celém světě.

Cvičíme v úzkém kruhu, cvičená látka se trvale opakuje, probíráme stejné v různých vrstvách a z různých úhlů. Proto se mohou zapojit i začátečníci nebo cvičenci jiných stylů tchaj-ťi čchűan a postupně cvičení zvládnout.

Na druhé straně to přináší méně pestré zábavy a proevropské popularizace a více soustředěné práce. Chceme dávat původní tchaj-ťi čchűan, jak jsme jej dostali od čínských mistrů, způsobem, kterým se cvičí v Číně.

Naši učitelé

Mistr Čchen Siao-wang (陳小旺, Chen Xiaowang)

Představitel 19. generace rodu Čchen. Hlava rodu a stylu Čchen,
nejstarší větve tchaj-ťi čchűan.
http://www.chenxiaowang.com/

Vít Vojta

15 let cvičební praxe, řada cvičebních pobytů v Číně u několika učitelů tchaj-ťi čchűan, žák mistra Čchen Siao-wanga, hlavy rodu a stylu Čchen. Od roku 1989 byl v Číně na téměř 20 pracovních a studijních pobytech. Napsal knihu Umění tchaj-ťi čchűan.

Feng-jűn Song Vojtová

Cvičební praxe 20 let, styly Jang a Čchen, žákyně mistra Čchen Siao-wanga, hlavy rodu a stylu Čchen. Pěvkyně pekingské opery.
http://www.fengjunsong.cz/

Lubor Purš

10 let cvičební praxe, žák mistra Čchen Siao-wanga,
hlavy rodu a stylu Čchen, žák mistra Sung Šeng-li.

Naši učitelé

Mistr Čchen Siao-wang (陳小旺, Chen Xiaowang)

Představitel 19. generace rodu Čchen. Hlava rodu a stylu Čchen, nejstarší větve tchaj-ťi čchűan.
60 let cvičební praxe.
http://www.chenxiaowang.com/

Vít Vojta

25 let cvičební praxe, řada cvičebních pobytů v Číně u několika učitelů tchaj-ťi čchűan, žák mistra Čchen Siao-wanga, hlavy rodu a stylu Čchen. Od roku 1989 byl v Číně na téměř 20 pracovních a studijních pobytech. Napsal knihu Umění tchaj-ťi čchűan.

Feng-jűn Song Vojtová

Cvičební praxe 30 let, styly Jang a Čchen, žákyně mistra Čchen Siao-wanga, hlavy rodu a stylu Čchen. Pěvkyně pekingské opery.
http://www.fengjunsong.cz/

Lubor Purš

20 let cvičební praxe, žák mistra Čchen Siao-wanga, hlavy rodu a stylu Čchen, žák mistra Sung Šeng-li.

Vít Vojta

VIT Consulting s.r.o.
Náhorní 1816/12
182 00 Praha 8 - 
Kobylisy

e-mail: vit vitconsulting.cz

Tělocvična - Kobylisy

Sokol Kobylisy, U školské zahrady 430/9
5 min. od stanice metra nám. Kobylisy (trasa C)

Mapa tělocvičny v Kobylisích
Mapa tělocvičny v Kobylisích

Zasílání novinek o cvičení

Máte-li zájem o zasílání novinek o připravovaných seminářích zaregistrujte se k jejich odběru

Cookies

Jste zde